-
Påkrav

 

-

Påkrav

 

Et påkrav er en form for rykkerbrev, hvor du stiller krav til en sælger, køber, modpart eller lignende om et eller andet. Det kan fx være sidste frist for levering af en bestilt vare, der er blevet forsinket, eller et krav om betaling, eller at en langvarig forhandling afsluttes.

 

Et påkrav skal først fremsendes, når de frister, der allerede er aftalt, er overskredet. Hvis der ikke er aftalt nogen frist, skal påkravet sendes, når der er gået en rimelig periode i forhold til den opgave, der skal udføres. Vær opmærksom på, at lovgivningen indeholder visse frister inden for bestemte retsforhold, herunder lejelovgivningen.

 

Den frist, du giver i påkravet om at få sagen afsluttet, skal igen være rimelig, så den anden part har en reel mulighed for at få varen hjem, udføre arbejdet, eller hvad det nu drejer sig om.

 

Endvidere kan lovgivningen indeholde bestemte krav til, hvordan en påkravsskrivelse skal udfærdiges som f.eks. erhvervslejelovens § 69.

 

Send med kvittering

Påkravet skal sendes, så du senere kan dokumentere, at det er afsendt – og i nogle tilfælde – også er nået frem til modtageren. Det kan fx være et anbefalet brev, eller det kan sendes som et kvitteret brev, hvor du modtager en kvittering fra postvæsnet, når brevet er afleveret på adressen. Hvis du sender en e-mail, kan du bede modtageren om at bekræfte modtagelsen. Hvis han ikke vil det, må du i stedet sende et brev.

 

Du skal altid gemme en kopi af brevet, kvitteringer fra postvæsnet og de svar, du eventuelt får, så du senere kan dokumentere, hvad der er sagt og skrevet.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om påkravsskrivelse eller udarbejdelse af påkravsskrivelse, kan du kontakte en advokat.

 

Læs mere om erhvervskontrakt.

 

-